Vervolg cursus Yoga

De PMZ is weer verheugd u nogmaals in 2016 aan te kunnen bieden:

Vervolg op de cursus Yoga van Monique van der Meché:

  • 7 lessen voor 38.50 euro (normaal 58.50 euro, nu met een korting van €20,00 p.p van de PMZ)
  • Maximum aantal deelnemers: 15 (indien er teveel aanmeldingen binnenkomen, wordt u op de wachtlijst geplaatst voor een eventueel vervolg, waarbij er weer andere medewerkers voorrang krijgen)
  • Waar: ruimte van de fysiotherapie route 0.8
  • Data en tijd: dinsdagen van 17.15-18.15 uur
  • Voor leden PMZ (als u geen lid bent, kan dat heel snel geregeld worden via de personeelswinkel)
  • Introducés* alleen mogelijk bij minder aanmeldingen dan 15
  • Start op 10 mei 2016, t/m laatste dinsdag in juni m.u.v. 14 -06-16

Inschrijving en aanmelding:
Eerst aanmelden via de mail: moniquevandermeche1974@gmail.com , dan z.s.m het geld (€38.50 ) overmaken op gironr. ING 334248 t.n.v Pers.ver. MZH ovv Yoga cursus PMZ mei-juni 2016. Hiermee is uw aanmelding definitief.
* Als introducé kan alleen iemand aangemeld worden die geen medewerker is van het ziekenhuis.