Van Swietenplein 2005

Storten vloeren polikliniek Orthopedie en de Mammapoli (februari)

Plaatsen van de eerste gevelelementen (februari)

Omlegging noodstroom (maart)

Iedere 3 week 1 verdieping (mei)

Luchtfoto (Peter Bergema) + diverse foto’s (augustus)

Hoogste punt bereikt (september)

Plaatsen & bezorgen roltrap (november)

Aanleg warmwateropslag (november)