Seniorenclub

Oprichting
In 2010 is een eerste introductie bijeenkomst geweest onder oudgedienden voor inventarisatie van allerlei activiteiten. Daarna is een belangstellingsonderzoek gedaan en een activiteitenplan opgesteld naar behoefte en belangstelling. Begin 2011 is de seniorenclub opgericht en is er een voorzichtige start gemaakt met de eerste activiteiten.

Leden
De seniorenclub is bestemd voor oudgedienden van het Martini Ziekenhuis. Een club waarbij medewerkers die als gepensioneerde uitdienst zijn gegaan, zich aan kunnen sluiten. Ook diegenen die uitdienst zijn gegaan als arbeidsongeschikte kunnen lid worden. Het is wel noodzakelijk dat ieder lid van de seniorenclub lid is van de PMZ, de personeelsvereniging van het Martini Ziekenhuis.

Doel
Het belangrijkste doel van de seniorenclub is het onderhouden van de contacten tussen oud medewerkers van het Martini Ziekenhuis. Dit kunnen we bereiken door elkaar te ontmoeten tijdens bijeenkomsten en het organiseren van ontspanningsactiviteiten.
Als voorbeelden kunnen we noemen: nieuwjaarsbijeenkomst, lezing, excursie, bedrijfsbezoek, wandeling, fietstocht, rondleiding, e.d.

De senioren(sub)club
De seniorenclub is een subclub binnen de PMZ en er kan ook gebruik maken van bepaalde faciliteiten binnen het Martini Ziekenhuis. De subclub ontvangt een jaarlijkse financiële bijdrage van de PMZ.

Contributie
De contributie van de seniorenclub is vastgesteld op € 10,00 per lid per jaar. De jaarlijkse contributie aan de PMZ bedraagt € 12,00 per lid. Als lid van de seniorclub kan dus ook automatisch gebruik worden gemaakt van de activiteiten die de PMZ organiseert, zie elders op deze site.

Contactpersonen
Froukje Bos : a.r.bos@planet.nl
Wil van Doorn-Elings : 050 527 3292
Bernard von Dülmen Krumpelmann : 059 227 2531
Hennie Kant-Hanning : 050 5711594
Koos Scholtens : 050 314 4922
Paulien de Vries-Roelfszema : 050 501 4178