Nieuwe schilderworkshop via Personeelsvereniging

Datum:       Donderdag 23 oktober 2014
Tijd:            19.00 uur tot 22.00 uur
Plaats:        Atelier Hanny Siersema, St. Walburgstr 24-14, (oude school), aanbellen !
Fietsen kunnen in afgesloten ruimte gestald worden.
Kosten:     leden: 12.50, niet leden : 20,–
Betaling:   Via overmaking op bankrek.nr  NL45 INGB 0000 3342 48 tnv personeelsverening Martini Ziekenhuis.
Aanmelden via: hansiersema@hetnet.nl, wel even vermelden of je lid bent.

                  

DICHTBIJ en VERWEG:

De illusie van ruimte in het schilderij door middel van kleuren = het kleurperspectief

Kleuren zijn minder intens naarmate ze zich dichter bij de horizon bevinden. Dichtbij zijn de contrasten groter dan ver weg. Door bepaalde kleuren, contrasten en kleurcombinaties te gebruiken kunnen we diepte in het schilderij creëren: de zogenaamde illusie van diepte of “verte” in je schilderij.  Dit is de kennis gebaseerd op waarnemingen in de buitenlucht en op kennis van schilders door de eeuwen heen.

Aan de hand van oefeningen gaan we hiermee aan de slag. Diepte creëren door bepaalde kleurcombinaties en contrasten te gebruiken. Daarna kan ieder op een doekje een landschap met diepte of anderszins ruimte gaan schilderen. (realistisch of abstract).

Ter inspiratie kunt je landschapfoto’s meenemen.

Met deze kennis en het werken ermee ben je in staat diepte te schilderen, in een landschap-interieur-enz.

Of de diepte in je schilderij te versterken door toepassing van deze kleurkennis.

Graag tot ziens