Sinterklaas komt zaterdag 29 november 2014, langs bij de P.M.Z van het MARTINI ZIEKENHUIS

Madrid okt 2014
Aan de Personeelsverenging van het Martiniziekenhuis

Postbus 30034

9700 RM Groningen

Geachte Personeelsvereninging

 

Zoals je op de foto al ziet zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van mijn verjaardag .

De meeste cadeaus zijn al gekocht en staan in het magazijn klaar voor verzending naar Nederland

Ik ben van plan om op 29 november langs te komen in het Martiniziekenhuis.
Wilt u dit doorgeven aan de leden van uw Personeelsvereniging?
De kinderen en de ouders zijn van harte welkom
Het begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

En is bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Kosten €5.00 per kind

Plaats Restaurant Martini ziekenhuis

 

Opgave kan via het inschrijfformulier op de website van de PMZ.

Of via het inschrijfformulier wat verkrijgbaar is bij de receptie / balie.

Inleveren met gepast geld in gesloten enveloppe in de PMZ bus bij de personeelswinkel.

Aanmeldingsstrook Sinterklaasfeest 29 november 2014

UITERSTE INLEVERDATUM: 21-11-2014!!!