Nieuwjaarsbijeenkomst senioren

Beste senioren,
Dit is de uitnodiging voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden op vrijdag 8 januari 2016. Jullie zijn allen van harte welkom met partner. Tussen 13.00 – 13.15 uur worden jullie verwacht in vergaderruimte geel, ingang zuid (oude hoofdingang). Koffie en thee, koek en cake staat voor iedereen klaar.

Agenda

 • 13.30 uur: welkomstwoord lid raad van bestuur MZ, aansluitend Renée Swarte, voorzitter PMZ
 • 14.00 uur: Mededelingen
  Jaarverslag 2015, zie bijlage (als je het bestand niet kan openen, dan graag een reactie, om daarna de inhoud in een mailbericht toe te sturen)
  Financieel verslag 2015, zie bijlage (als je het bestand niet kan openen, dan graag een reactie, om daarna de inhoud in een mailbericht toe te sturen)
  Verslag kascommissie 2015 en verkiezing kascommissie 2016
  Planning activiteiten 2016 (graag ook jullie
  Rondvraag
 • 14.30 uur: pauze met iets lekkers
 • 14.45 uur: presentatie fysiotherapie en homeopathie door de dames Cazemier
 • 15.30 uur: korte pauze
 • 15.45 uur: vervolg, presentatie fysiotherapie en homeotherapie door de dames Cazemier
 • 16.30 uur: afsluiting

Graag aanmelden i.v.m. bezetting van de ruimte vóór 6 januari 2016 per mail bij: bvondulmen@gmail.com
Bij deelname graag vermelden ‘alleen’ of ´met partner’.
N.B. Agenda: maandag 8 februari 2016: presentatie Service Dogs

Met vriendelijke groet,
contactpersonen seniorenclub