Prikkelbare darmsyndroom

De diëtiste en het prikkelbare darmsyndroom
Het prikkelbare darmsyndroom wordt ook wel spastisch colon genoemd en gaat gepaard met diverse klachten. Veel voorkomende klachten zijn buikpijn, buikkrampen, misselijkheid, overgeven en veranderingen van het ontlastingspatroon. Diverse factoren kunnen een prikkelbare darm en de daarmee gepaard gaande symptomen veroorzaken, zoals: psychosociale factoren (stress, depressie, angst),  hormonale veranderingen, beweging, leefpatroon en eetpatroon.  Het prikkelbare darmsyndroom kan in het dagelijks leven veel beperkingen met zich meebrengen. Van belang is het daarom de klachten zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk factoren die de klachten veroorzaken, weg te nemen.  Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar waarmee u klachten ten gevolge van het prikkelbare darmsyndroom kunt verhelpen. Maar ook de diëtiste kan een grote rol spelen bij de behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

Hoe kan de diëtiste u helpen?              

Soms weet u zelf niet waardoor de klachten veroorzaakt worden, in andere gevallen heeft u dit al helder voor ogen. Hierboven zij verschillende factoren genoemd die klachten kunnen veroorzaken. Bij veel van deze factoren kan ik u, als diëtiste, helpen!

In een aantal gevallen zullen de klachten voornamelijk worden veroorzaakt door uw eetpatroon.  Oorzaken die binnen het eetpatroon liggen zijn bijvoorbeeld: vezelarme voeding, verkeerde productkeuze, snel en onregelmatig eten en/of het overslaan van bepaalde maaltijden. Door het bijhouden van een eet- en klachtendagboek, kan achterhaald worden of bepaalde voedingsmiddelen of patronen de klachten veroorzaken of verergeren. Samen met u zullen we aan de hand daarvan op zoek gaan naar een eetpatroon die geen of zo weinig mogelijk klachten kan veroorzaken. In de verdere vervolgconsulten kan bekeken worden of uw geadviseerde eetpatroon verbetering geeft!

Beweging is daarnaast een belangrijke factor. Beweging heeft een gunstige invloed op de werking van uw darmen. Voldoende beweging zorgt ervoor dat u minder snel last krijgt van verstopping of obstipatie. Het zal de darmen stimuleren. Buikpijn en buikkrampen die gepaard gaan met PDS, kunnen onder andere het gevolg zijn van verstopping of obstipatie. Met voldoende beweging, kan u er dus voor zorgen dat klachten ten gevolge van deze verstopping worden voorkomen.

Wanneer de klachten worden veroorzaakt door bepaalde spanningen of stress kan er samen worden gezocht naar een wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. Stress is niet altijd te voorkomen. U heeft echter wel controle over de manier waarop u met een stressvolle situatie omgaat. Op welke manier kunt u echt ontspannen? Welke situaties zorgen voor spanning? En is er een manier om dit te voorkomen? Met deze en andere vragen proberen we samen een manier te zoeken waarop stress geen klachten veroorzaakt.  In sommige gevallen heeft u hiervoor hulp vanuit een andere hoek nodig.

 

Marjolein Diëtiste