Bezoek Westerbork

Beste MZ senioren,

Velen van ons behoren tot de ´babyboomers´, de geboortegolf na de 2e wereldoorlog. Zij, maar ook diegenen die geboren zijn vóór en tijdens de oorlog, hebben de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt of gehoord uit directe omgeving. De herinneringen komen in de maanden april en mei vaak weer naar boven.

Wij brengen op maandag 16 april een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork om daar te zien en te horen wat zich in het kamp Westerbork heeft afgespeeld.

Het programma ziet er bij benadering als volgt uit:

– 13.00 uur: op eigen gelegenheid de tentoonstellingen bekijken in het museum

– 13.50 uur: met de pendelbus van het museum naar het kampterrein

– 14.00 uur: rondleiding onder begeleiding van een ervaren gids. Hier worden persoonlijke verhalen vertelt over het dagelijkse leven in het kamp in de periode 1942-1945. Ook voert de rondleiding langs het Nationaal Monument en gedenkteken De 102.000 Stenen

– 15.20 uur: terug met de pendelbus naar de parkeerplaats bij het museum

– 15.30 uur: gelegenheid tot gebruik van consumptie(s)

Aanmeldingen t/m 12 april naar mailadres: twassing@hotmail.com , of telefonisch bij Wil van Doorn: 050-5273292

Verzamelplaats: parkeerplaats Laan Corpus den Hoorn, tegenover Stadjershal, vertrek 12.15 uur. Ga je rechtstreeks dan word je om 12.50 uur in Hooghalen (9414TG), Oosthalen 8 verwacht, telefoon 0593-592600.

Bij opgave vermelden of je rechtstreeks gaat of komt carpoolen. Bij carpoolen ook aangeven of je auto beschikbaar is voor vervoer.

Kosten bezoek: lid gratis, introducé € 7,50

Kosten consumptie(s): lid en introducé voor eigen rekening

Agenda …. mei: Stonefarm bij Stadskanaal

Met vriendelijke groet,

Contactpersonen Seniorenclub