Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/online1x/public_html/websites/pmz/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/online1x/public_html/websites/pmz/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Fusie 1991 – PMZ Martiniziekenhuis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/online1x/public_html/websites/pmz/wp-includes/post-template.php on line 284

Fusie 1991

Martini ziekenhuis
Het Martini Ziekenhuis is in 1991 voortgekomen uit een fusie tussen het Algemeen Christelijk Diaconessenhuis aan de Van Ketwich Verschuurlaan en het Rooms Katholiek Ziekenhuis aan de Van Swietenlaan. Het Diaconessenhuis was van oorsprong een algemeen christelijk ziekenhuis, waar tot ver in de jaren zeventig diaconessen in de patiëntenzorg werkten. In het Rooms Katholiek Ziekenhuis bestierden de ‘Zusters van Liefde’ in vroeger tijden de ziekenzalen. Beide ziekenhuizen gingen op in het Martini Ziekenhuis, een algemeen ziekenhuis voor mensen van alle gezindten.

Diaconessenhuis
Het Diaconessenhuis is in 1887 begonnen in de Haddingestraat en verhuisde in 1893 naar een nieuw gebouw aan de Praediniussingel, waar plaats was voor zo’n 30 patiënten. Op 28 mei 1965 werd het nieuwe Diaconessenhuis geopend aan de Van Ketwich Verschuurlaan.

RKZ
De rooms-katholieke ziekenverpleging startte in 1897 in de Oude Sint Jansstraat. Op 25 maart 1925 werd in Helpman het nieuwe Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) aan de Verlengde Hereweg geopend. In mei 1979 is het nieuwe RKZ aan de Van Swietenlaan in gebruik genomen.

Fusie
In 1991 fuseerden de twee ziekenhuizen tot het huidige Martini Ziekenhuis. Beide ziekenhuizen zagen in dat een intensieve samenwerking zou leiden tot de beste zorg voor de patiënt. De fusie resulteerde in een beter en breder zorgaanbod voor patiënten. De twee locaties van het ziekenhuis Van Swieten en Van Ketwich bleven bestaan.

Toekomst
Op Lokatie van Swieten zal in 2007 de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis gerealiseerd worden. Hiermee verdwijnt Lokatie van Ketwich.

Bron: Martiniziekenhuis Groningen

 

Aanleiding tot de Fusie (Uittreksel van het Onderzoek tot fusie van RKZ en Diaconessenhuis)
Ontstaan en ontwikkeling van het Martini Ziekenhuis, de eerste stappen voor de fusie tussen het O.L.V. Behoudenis der Kranken R.K. Ziekenhuis en het Diakonessenhuis beide te Groningen vinden plaats in 1989. Aan het einde van dat jaar wordt door de besturen en directies een intentie tot fusie vastgelegd en aan de beide organisaties bekend gemaakt. Exact een jaar later volgt het definitieve
fusiebesluit. Vanaf 1 januari 1991 gaan beide ziekenhuizen op in het Martini Ziekenhuis.

De belangrijkste doelstellingen luiden:

 • Het realiseren van een topklinische voorziening op één locatie in Groningen-Zuid;
 • Met een zo breed mogelijk samenhangend aanbod van gespecialiseerde zorg;
 • Regionaal en functioneel gesitueerd tussen de ziekenhuizen in de omgeving en het Academisch Ziekenhuis te Groningen.

Vanaf het begin van de fusie richt het Martini Ziekenhuis zich op het verkrijgen van toestemming om over te gaan tot vernieuwbouw op lokatie van Swieten (het voormalige R.K.Z). Eén van de directieleden concentreert zich volledig op die taak.

Belangrijke overwegingen voor de fusie zijn:

 • Versteviging van de positie van het Diaconessenhuis
 • Verkrijgen van expansiemogelijkheden voor het R.K.Z.
 • Realisatie van betere kwaliteit onder andere door het realiseren van verdergaande (sub)specialisatie
 • Realiseren van een topklinische functie op één locatie.

Reeds voor de fusie zijn diverse geledingen (medische staf; management) betrokken bij de ontwikkeling van de fusieplannen. Als belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe organisatie worden genoemd:

 • Voldoende bestuurlijke daadkracht, waarbij de organisatie zodanig ingericht diende te zijn dat het topmanagement zich kan richten op strategische vraagstukken.
 • Het streven naar een platte organisatie met goede communicatielijnen.
 • Het centraal stellen van Patiënt en kwaliteit. Daaraan was het besef gekoppeld dat tot nu toe vooral de beroepsgroepen de structuur bepalen en niet de patiënt.
 • Betrokkenheid van de medici bij de besturing en de beleidsontwikkeling door middel van managementparticipatie.

De voorkeur ging daarbij uit naar het realiseren van een gekantelde organisatie die niet functioneel-, maar procesgericht zou moeten zijn.
Voorafgaand aan de veranderingen in het primaire proces werden reeds de sectoren P&O (Personeel en Organisatie) en A&I (Administratie en Informatie) ingericht, zodat vanuit deze sectoren de benodigde ondersteuning geleverd zou kunnen worden bij de ontwikkeling en vormgeving van het primaire proces van het ziekenhuis. In maart 1992 presenteert de projectgroep ‘Organisatie’ het voorstel voor de nieuwe structuur. Na uitvoerige discussie binnen de organisatie wordt dit voorstel in het najaar van 1992 aangenomen. Vanaf dat moment concentreert het Martini Ziekenhuis zich naast het verkrijgen voor toestemming voor de vernieuwbouw, op invoering van de ontwikkelde structuur. In 1993 wordt de managementstructuur onder de directie ingevuld en volgt de verdere planvorming voor inrichting van de sectoren in centra en units. Uiteindelijk worden in de loop van 1995 voor de sectoren in de Zorg centrummanagers benoemd. Nadat in eerste instantie door het ministerie van Volksgezondheid de verklaring van geen bezwaar voor de vernieuwbouw wordt aangehouden (januari 1994), krijgt het Martini Ziekenhuis in mei 1995 de zo fel begeerde verklaring en start daarmee de aanloop voor het bouwproces. Als belangrijke overweging voor de fusie wordt genoemd de versterking van de positie van het Diakonessenhuis.

Bron RUG download hier het volledige document