Annuleringsvoorwaarden Recreatie Objecten PMZ


A: Bij annulering, door de huurder, zal er een uitzondering  worden gemaakt op de verplichting tot betaling, indien er een legitieme reden is voor de annulering bij:

  •  ernstige gebeurtenissen:  zoals een ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de huurder, de partner of diens familieleden in de 1ste of 2de graad.

Er zal volledige terugbetaling van het huurbedrag plaatsvinden.

B: Bij annulering, door de huurder, voor redenen anders dan onder punt “A” genoemd, gelden de volgende regels:

  1. bij annulering tot 70 dagen voor de eerste verblijfsdatum zal er volledige terugboeking van het huurbedrag plaatsvinden.
  2. bij annulering tussen 70 en 56 dagen voor de eerste verblijfsdatum zal er 20% op  het huurbedrag worden ingehouden.
  3. bij annulering tussen 56 en 28 dagen voor de eerste verblijfsdatum zal er 50% op het huurbedrag worden ingehouden.
  4. bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor de eerste verblijfsdatum zal er 75% op het huurbedrag worden ingehouden.
  5. bij annulering korter dan 14 dagen voor de eerste verblijfsdatum zal er GEEN terug gave van het huurbedrag plaats vinden.

C: Bij annulering door de verhuurder zal het volledige huurbedrag worden terug gestort.

Groningen,  januari 2016

Recreatie Commissie PMZ

Martini Ziekenhuis